Wat is NEXTERIA

Nexteria is een kennispartner en brengt drie ontwikkelingen samen in één concept: Circulaire Bouw, Circulaire Gebiedsontwikkeling en Circulaire Economie

“Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie.

En we moeten ook wel. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak om bedrijventerreinen zo goed mogelijk circulair te herstructureren. Alleen al het energieneutraal maken van 250 bedrijventerreinen zou voor een derde bijdragen aan het Energieakkoord. De principes van de circulaire economie gaan echter nog een stap verder en de potentie is dan ook groot, maar de omschakeling is ook broodnodig met het oog op een toekomst waarin we zo min mogelijk grondstoffen verspillen.”

Uit: seminar “Circulaire Herstructurering van Bedrijventerreinen”, Bureau Stedelijke Planning en BT, 21 juni 2018