Bleckmann Almelo

Bleckmann-VDR_Bouwgroep-Header-1920x1080 ratio 16_9

 • BVO: 46.237 m2
 • Warehouse: 40.042 m2
 • Mezzanine: 3.777 m2
 • Gemeenschappelijk: 1.072 m2
 • Kantoren: 1.345 m2
 • 40 Laaddocks

 

VDR Bouwgroep realiseert het eerste aantoonbaar circulaire logistiek bedrijfsgebouw met uitstekende waarden voor de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG), Materialen CirculariteitsIndex (MCI) en LosmaakbaarheidsIndex (LI). De inrichting is gereed voor de toekomst met een vloer die geschikt is voor smalle en brede gangstellingen. Het gebouw heeft een vrije hoogte van 15.20 m1 (meer palletplaatsen dan de huidige “standaard” 12.20m1), waarbij de vloerconstructie voorbereid is op volledig 4-laagse vloerstellingen.

Het nieuwe gebouw in Almelo is een logistiek centrum met kantoren en warehouse waarin goederen en producten worden opgeslagen. Verder vinden er aanvullende werkzaamheden plaats zoals het ompakken en labelen van kleding en het verwerken van terugkomende goederen. De bestaande contacten tussen Bleckmann en VDR zijn hiertoe geïntensiveerd om het concept Circulair Bouwen te vertalen naar een grootschalig logistiek centrum, dat voldoet aan alle eisen en wensen vanuit gebruikersperspectief, maar dan aantoonbaar circulair uitgevoerd.

Samenwerking

De bestaande contacten tussen Bleckmann en VDR zijn hiertoe geïntensiveerd om het concept Circulair Bouwen te vertalen naar een grootschalig logistiek centrum, dat voldoet aan alle eisen en wensen vanuit gebruikersperspectief, maar dan aantoonbaar circulair uitgevoerd.

De gedachte hierachter is niet enkel om te bewijzen dat het kan, maar om de diverse markten en stakeholders uit te nodigen om hier bij betrokken te zijn, om op die manier het proces van continue leren en verder verbeteren vorm te geven, waarbij de betrokkenheid van vele stakeholders cruciaal is:

 • Gebruikers
 • Gebouweigenaren
 • Vastgoedpartijen
 • Eigenaren van bedrijventerreinen
 • Gemeenten / Provincies en overige stakeholders vanuit de zijde van de overheid.

Uitgangspunt is te komen tot een modern, multifunctioneel fulfilment center dat in functionaliteit voor de gebruiker niet afwijkend is van wat de markt gewend is, terwijl tegelijkertijd invulling wordt gegeven aan de overheidswens om circulair te bouwen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen die opgedaan zijn met de Nexteria formule van VDR Bouwgroep, om dat op grote schaal toe te passen.

Bouwupdate