Bruil omarmt Nexteria

Nexteria.nl Nexteria Partners 28 april 2018
Bruil omarmt opdrachtgevers die daadwerkelijk van een lineair naar een circulair businessmodel over willen gaan. De gedachte van Nexteria, dat je ruimte en materiaal slechts in bruikleen hebt en deze dus slim moet inzetten én dat je als organisatie de verantwoording hebt en houdt over wat je neerzet, sluit naadloos aan bij onze missie.

De bouwsector staat bekend als grootverbruiker van primaire grondstoffen. Het bouwproces is complex en het materiaalgebruik is inefficiënt. Bij Bruil geloven wij dat dit anders moet én kan. Door digitalisering ontstaan nieuwe mogelijkheden om de klant sneller, eenvoudiger en op maat te bedienen. En natuurlijk willen we dit bereiken met zo min mogelijk gebruik van primaire grondstoffen. Kortom: slimme bouwproducten maken met minder materiaal. Dat is wat ons in beweging brengt. Wij bouwen immers voor de toekomst.

Nexteria is een landelijk opererende bouwer met impact en omvang. Wij omarmen opdrachtgevers die daadwerkelijk van een lineair naar een circulair businessmodel over willen gaan. De gedachte van Nexteria, dat je ruimte en materiaal slechts in bruikleen hebt en deze dus slim moet inzetten én dat je als organisatie de verantwoording hebt en houdt over wat je neerzet, sluit naadloos aan bij onze missie.

Zo worden wij gestimuleerd om na te denken over thema’s als: terugname van bouwmaterialen, CO2 arm bouwen, minder materiaal, hergebruik, de- & remontabel bouwen en slimme bouwproducten. Thema’s die ook samenkomen in het Bruil innovatieplatform LAB25 en oplossingen bieden voor de vragen van morgen. Een beter moment om aan te sluiten en samen aan de slag te gaan is er niet.

https://www.bruil.nl/lab25

Tags