Circulair bouwen met een Plus

header-circulair-bouwen
De traditionele bouw (en fabricage van bouwmaterialen) produceert 5% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot. Opdrachtgevers vragen daarom steeds vaker om gebouwen die het milieu minder belasten. Dit kan door het bouwproces en de fabricage van bouwmaterialen te verduurzamen, maar ook door het gebouw te demonteren na het verstrijken van de gebruiksduur en de grond weer vrij te maken voor een nieuwe bestemming. Uitgangspunt hiervoor is circulair bouwen, waarbij hergebruik van bouwmaterialen én grond centraal staan.  

Deze manier van circulair bouwen vraagt om commitment van de gehele bouwketen. Nexteria neemt de volledige regie over het totale traject, van ontwerp tot hergebruik/recycling aan het einde van de gebruiksduur. Wij zorgen dat er slim gebouwd, gemonteerd, gedemonteerd, hergebruikt en gesloopt wordt en ontmantelen gebruikte bouwmaterialen hoogwaardig, waarna ze voor hergebruik aangeboden worden.

Door onze manier van circulair ontwikkelen en bouwen, en door zo te kiezen voor een duurzame ontwikkeling, wordt de CO2-uitstoot tijdens de bouw en het gebruik teruggedrongen naar nagenoeg 0 (BENG*).

Nexteria betrekt daar, als enige, de grondeigenaar/gemeente bij. Ook het gebied/de grond moet bijdragen aan deze circulaire manier van ontwikkelen en bouwen. Voor het herinzetbaar maken van gronden/gebieden overtuigen wij gemeentes om anders met hun grondbeleid om te gaan. Er is een innovatief en maatschappelijk verantwoord verdienmodel nodig.

 

*Bijna Energie Neutraal Gebouw (opvolger van EPG). Deze geldt vanaf 2021 (voor de overheid vanaf 2019).