Op weg naar CO2-neutraal

co2Via energie- en warmtereductie naar uiteindelijk CO2-neutraal bouwen en gebruiken 

Op dit moment zijn alle EPG- en MPG-maatregelen ingegeven door de aanname dat energie schaars wordt en de winning en het gebruik daarvan milieubelastend zijn. Zolang er nog fossiele brandstoffen gebruikt worden voor energieopwekking, is dit een feit.

Wanneer de techniek het (in de nabije toekomst) mogelijk maakt duurzame (CO2-neutrale) energie voorhanden te hebben, worden er grotere milieueffecten bereikt door minimalisatie van het materiaalgebruik dan door isoleren of andere maatregelen, die het energieverbruik reduceren.
Nexteria ondersteunt deze tweetrapsaanpak. Nexteria gaat voor de Next step in circularity.