Dit is Nexteria

Zo brengt Nexteria Circulair Bouwen op een hoger plan

Werkt de video niet, bekijk hem dan in ons YouTube-kanaal. [klik hier]

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. 

En we moeten ook wel. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak om bedrijventerreinen zo goed mogelijk circulair te herstructureren. Alleen al het energieneutraal maken van 250 bedrijventerreinen zou voor een derde bijdragen aan het Energieakkoord. De principes van de circulaire economie gaan echter nog een stap verder en de potentie is dan ook groot, maar de omschakeling is ook broodnodig met het oog op een toekomst waarin we zo min mogelijk grondstoffen verspillen.

Bron: seminar “Circulaire Herstructurering van Bedrijventerreinen”, Bureau Stedelijke Planning en BT, 21 juni 2018

Circulair Bouwen

Nexteria brengt Duurzaam en Circulair Bouwen een stap verder. Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst. We ontwikkelen bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering:  al voor de eerste schetsen denken we na over wanneer de gebruiksduur van een gebouw voorbij is.  Tegelijkertijd houden we ons nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie. Nexteria bouwt daarom zoveel mogelijk demontabel. Met zo duurzaam mogelijke materialen (liefst biobased), die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. En Nexteria maakt afspraken over het terugnemen van materialen bij het einde van hun levensduur.

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Alle stakeholders worden betrokken bij zo’n project. Ook de (centrale) overheid. Nexteria neemt in de volledige planvorming en uitvoering het grondgebruik, de gebiedsontwikkeling en grondschaarste ook mee. Circulair Bouwen betekent dus ook Circulaire Gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om innovatieve, creatieve ideeën van alle samenwerkende partners en maakt het mogelijk om te voldoen aan de Cradle-to-Cradle -uitgangspunten.

Ruimte voor iedereen

Nexteria is een businessmodel waarbij leveranciers (mede)verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en herbruikbaarheid van hun producten. Zo ontstaat een marktmechanisme dat gebaseerd is op coöperatie, niet op concurrentie. Want alleen samen kunnen we onze omgeving goed en schoon achterlaten voor volgende generaties. En blijft er ruimte voor iedereen.

 

Let’s build better places.

Klik om de folder van Nexteria te downloaden