Novoferm hoefde niet lang na te denken…

Nexteria.nl Nexteria Partners 23 januari 2018
Meer informatie Novoferm levert graag een bijdrage aan een schonere wereld en heeft zich dan ook met enthousiasme aan het  pilotproject van Nexteria verbonden. “Het duurzame initiatief van Nexteria sprak ons vrijwel direct aan,” zegt Arjan Jaspers, key accountmanager bij Novoferm. Wij zijn overtuigd van de doordachte aanpak van Nexteria en staan volledig achter de manier waarop zij de verschillende partijen in de keten aan elkaar weten te koppelen.

Meer informatie

Wij geloven bij Novoferm dat je samen moet werken aan de verandering van de manier waarop we werken en leven voor het behoud van een duurzame, leefbare leefomgeving. Juist bedrijven en de overheid spelen hier een voortrekkersrol in; zeker als we onze kracht en expertise kunnen bundelen. Hét voorbeeld op dit gebied is Nexteria, dat werkt aan een circulaire manier van ontwikkelen en hiervoor verschillende partijen in de (bouw)keten samenbrengt.

Over de samenwerking

Novoferm levert graag een bijdrage aan een schonere wereld en heeft zich dan ook met enthousiasme aan het  pilotproject van Nexteria verbonden. “Het duurzame initiatief van Nexteria sprak ons vrijwel direct aan,” zegt Arjan Jaspers, key accountmanager bij Novoferm. “We hoefden niet lang na te denken om onze handtekening onder de samenwerking te zetten.” Wij zijn overtuigd van de doordachte aanpak van Nexteria en staan volledig achter de manier waarop zij de verschillende partijen in de keten aan elkaar weten te koppelen.

Wat we doen en gaan doen

Novoferm levert duurzame bedrijfsdeuren en verwante producten voor het bedrijfsverzamelgebouw in Deventer dat circulair gebouwd en duurzaam (energieneutraal) gebruikt gaat worden.

Na de gebruiksperiode van de bedrijfsdeuren bekijkt Novoferm welke onderdelen hergebruikt, gerepareerd of daadwerkelijk gerecycled moeten worden. Hiermee willen we duurzaam met de door ons gebruikte materialen omgaan. Daarnaast zorgen we voor een zo duurzaam mogelijke productie van onze producten en werken we nieuwe, verbeterde deuroplossingen uit – altijd op andere betrokken partijen afgestemd.

Samen de vervuiling tegengaan

Alle bij het pilotproject betrokkenen partners werken samen aan het tegengaan van het verval van bedrijventerreinen en de vervuiling van de leefomgeving. Novoferm is trots om hier onderdeel van te zijn en streeft ernaar het pilotproject en toekomstige plannen gezamenlijk tot een duurzaam succes te maken.

www.novoferm.nl