Partnerinterview Duurzaam Gebouwd

Nexteria.nl Nieuws, Vakbladen 13 december 2019
“Wij merken dat de voorzijde van de bouwkolom vooral bezig is met de vraag: hoe bepaal je de mate van circulariteit, hoe bewijs je dat en hoe borg je dat. Er wordt veel overlegd, geroepen en gezocht naar antwoorden. Reden te meer om zwaar in te zetten op de bewijslast van Circulair Bouwen. Samenwerking is daarin de sleutel.”

Duurzaam Gebouwd interviewt Cor van Dijken, Manager Duurzaamheid bij Nexteria.

De bewijslast van circulair bouwen, hebben we die als bouw- en vastgoedsector? Het platform voor duurzaam bouwen, Duurzaam Gebouwd, vraagt het Cor van Dijken in een uitgebreid interview. Hij vertelt over de toekomst van duurzaamheid en laat weten of de vraag naar circulaire oplossingen hoger wordt.

Het volledige interview is te lezen op de site van Duurzaam Gebouwd. Hieronder een korte samenvatting, waarin Cor aangeeft dat de bewijslast van een circulair project de sleutel is om de onzekere houding van marktpartijen om te buigen naar een positieve actiemodus.

De markt heeft vooral veel vragen over het thema Circulaire Economie in het algemeen en Circulair Bouwen in het bijzonder. Vooralsnog merken wij dat de voorzijde van de bouwkolom vooral bezig is met de vraag: hoe bepaal je de mate van circulariteit, hoe bewijs je dat en hoe borg je dat. Er wordt veel overlegd, geroepen en gezocht naar antwoorden. Reden te meer dat Nexteria zwaar inzet op de bewijslast van Circulair Bouwen. Samenwerking is daarin de sleutel. De kennis die wij de afgelopen vier jaar hebben opgedaan heeft geleid tot veel vraag naar onze ideeën over Circulair Bouwen. Onze praktische benadering van theoretische uitdagingen en vooral de innovatieve ideeën die ontstaan zijn uit de samenwerkingsverbanden met overheden, financiers en toeleveranciers, zijn ook bij beleidsmakers een bron van inspiratie gebleken.

Merk je dat de vraagzijde meer interesse heeft in circulaire producten en diensten?

Er heerst nog veel terughoudendheid, veelal ingegeven door een onzekere houding als gevolg van onbekendheid met de materie. En door rationele vragen als: wat is het verdienmodel? Aan welke regelgeving moet ik voldoen? Wat is de meerwaarde van mijn investering? Vragen die heel kenmerkend zijn voor de lineaire economie en gericht op korte termijn winst. Terwijl we nu heel hard op weg zijn om, zeker binnen ons segment, door te ontwikkelen richting de gewenste circulaire economie. Ons product (circulaire bedrijfshuisvesting) is er al klaar voor, dat erkent men wel. Maar de banken en overheden moeten snel meer duidelijkheid verschaffen zodat de grote marktpartijen het aandurven om de stap te maken naar een circulair financieringsmodel.

Inmiddels is onze formule al zo ver doorontwikkeld, inclusief de bewijslast, dat we al veel zekerheid kunnen bieden aan geïnteresseerde partijen. De eerste paar commerciële opdrachtgevers gaan al met ons aan de slag. Zij zien een circulair gebouw als versteviging van de duurzame uitstraling die hun eigen organisatie nastreeft en durven de stap te maken. Hoe mooi is dat!

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht u de komende jaren?

Er is een beweging in de markt die niet meer te stoppen is: de transitie naar een circulaire economie. De transitie wordt steeds meer gedragen door de burger. Deze zet een beweging in gang die bedrijven en overheid alleen maar meer stimuleert om het huidige economisch model versneld te doorontwikkelen naar een circulair model. De overheid moet hier in mee, door niet meer op de regels te zitten maar op prestaties te gaan sturen. Dan volgt de markt vanzelf, waar veel partijen nu nog te afwachtend zijn.

Ondertussen kunnen we de komende tijd van de koplopers in circulariteit al veel verwachten op het gebied van nieuwe ontwikkelingen. De innovatiekracht in de markt is zeer groot. Naast de blauwe (technologische) kant van het circulaire model van Ellen McArthur,  zal de groene (biologische) kant steeds nadrukkelijker een belangrijke rol gaan spelen. Het gebruik van biobased materiaal is enorm aan het toenemen. Ook op het gebied van energietransitie zal er nog steeds veel veranderen in Nederland.

Lees het volledige interview op de website van Duurzaam Gebouwd