Circulaire Bouw krijgt vorm in Deventer

Nexteria.nl Persberichten 22 mei 2018
Persbericht Met een feestelijke kick-off is donderdag 24 mei 2018, door Nexteria een bijzonder pilot-project gepresenteerd: bedrijfshal Unit-C wordt gebouwd volgens het Circulaire Bouwen. Nog vóór de start van de bouw zijn door alle betrokkenen afspraken gemaakt over de demontage van het gebouw. Circulaire Bouw wordt zo heel tastbaar op het terrein van VDR Bouwgroep in Deventer, initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Nexteria.

Door overheid te betrekken wordt Circulaire Gebiedsontwikkeling realiteit.

Bouwen om af te breken

Met een feestelijke kick-off wordt donderdag 24 mei door Nexteria een bijzonder pilot-project gepresenteerd: bedrijfshal Unit-C wordt gebouwd volgens het Circulaire Bouwen. Nog vóór de start van de bouw zijn door alle betrokkenen afspraken gemaakt over de demontage van het gebouw. Alle toegepaste materialen worden door de verschillende leveranciers teruggenomen aan het einde van de gebruiksduur van dit gebouw. Wat over zo’n 25 jaar overblijft, is een schone kavel, ruimte voor nieuwbouw en materialen die maximaal worden hergebruikt in nieuwe projecten. Circulaire Bouw wordt zo heel tastbaar op het terrein van VDR Bouwgroep in Deventer, initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Nexteria.

Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst.

Luc Baltus, Algemeen Directeur Nexteria

Circulair Bouwen leidt tot Circulaire Gebiedsontwikkeling

Nexteria is opgericht vanuit de visie dat bij het ontwikkelen van een nieuw (bedrijven)terrein, al vóór de uitgifte van de kavels, nagedacht moet worden over de nabije toekomst van de beschikbare grond en gebouwen. Hiervoor moeten de belangrijkste stakeholders op tijd met elkaar om de tafel zitten: de gemeente, de bouwpartij(en) en de projectontwikkelaar. Circulair Bouwen vormt zo een geïntegreerd onderdeel van een Circulaire Gebiedsontwikkeling.

Schone taak voor de overheid

Luc Baltus, Algemeen Directeur Nexteria: “In onze afspraken over de toekomst staat het hergebruiken van materialen, minimaliseren van materiaaldevaluatie en het voorkomen van restafval, centraal. De groei van de economie en de vraag naar bedrijfshuisvesting legt echter een claim op hèt schaarstegoed van dit moment: “grond”, bouwgrond. We zullen de ruimte die we hebben veel efficiënter moeten gebruiken. Hier ligt een schone taak voor de overheid: ga op een maatschappelijk verantwoorde manier met je grondbeleid om. Ook bij bouwprojecten. De grond gaat zo bijdragen aan een circulaire manier van ontwikkelen en bouwen. Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst. Zo ontstaat een marktmechanisme dat gebaseerd is op goed rentmeesterschap en niet louter op korte-termijn winsten.”

Het Circulaire Bouwen komt bij Unit-C tot uiting in de afspraken die nu al met de partners zijn gemaakt over het terugnemen van de bouwmaterialen. De Staalconstructie, de dakbedekking, het beton, de gevelbeplating, het zijn allemaal onderdelen die ook over 25 jaar een nieuwe hoogwaardige toepassing krijgen. Overige materialen worden zoveel mogelijk verduurzaamd voor andere toepassingen of gerecycled tot hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe producten.

Tijdens de genoemde bijeenkomst op 24 mei 2018, lichten verschillende partijen hun visie op deze toekomst toe.