Pilot Project – Afspraken

Nexteria.nl Pilot Project 29 november 2017
Nexteria Unit-C Aritst Impression Veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen bevinden zich nog in de ideeënfase. Wij gaan aan de slag. Woensdag 29 november 2017 vond de eerste bouwteamvergadering met onze partners plaats. Samen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van nieuwe materialen, andere montagemethodes en alternatieve, meer duurzame oplossingen. Deze samenwerking is binnen de bouwsector uniek, omdat er al in een pril stadium van een bouwproject met 11 partners, waarbij iedere partij een essentiële rol speelt, gezocht wordt naar de beste oplossingen om het gehele concept te kunnen realiseren.

Nexteria Unit-C Aritst Impression

Aan de slag

Veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen bevinden zich nog in de ideeënfase. Wij gaan aan de slag. Samen met onze partners zijn duidelijke afspraken gemaakt.

Nexteria bedrijfsverzamelgebouw in Deventer

Met dit project tonen we aan dat circulair bouwen en het duurzaam (energieneutraal) gebruiken van bedrijfsruimte technisch, organisatorisch en financieel mogelijk is. Doelstelling is dat we technieken, materialen en methoden gebruiken die ook bruikbaar zijn bij gebouwen van 10.000 m2 of meer en die na het verstrijken van de gebruiksduur maximaal herbruikbaar en recyclebaar zijn. Met een materiaalpaspoort houden we ook bij welke materialen gebruikt zijn, wat de CO2 footprint daarvan is en hoe omgegaan wordt met het product na einde gebruiksduur. Cradle-to-cradle!

Goede ideeën beginnen bij een blanco uitwerkblad

We hebben met onze partners een eerste brainstormsessie georganiseerd, waarbij we elkaar hebben uitgedaagd mee te denken en oplossingen te bedenken. Hoe kunnen we nog duurzamer bouwen? Hoe kunnen we gebouwen nog eenvoudiger demontabel maken en de materialen maximaal herbruikbaar en recyclebaar laten zijn? Wat is de rol van elke partner bij einde gebruiksduur van het gebouw? Met als uitgangspunt re-use, re-cycle, re-duce. Deze brainstormsessies zijn essentieel om kennis te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. De samenwerking met onze partners is bekrachtigd door de ondertekening van de Nexteria-partner-certificaten.

De eerste bouwteamvergadering

Woensdag 29 november 2017 vond de eerste bouwteamvergadering met onze partners plaats. Samen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van nieuwe materialen, andere montagemethodes en alternatieve, meer duurzame oplossingen. Deze samenwerking is binnen de bouwsector uniek, omdat er al in een pril stadium van een bouwproject met 11 partners, waarbij iedere partij een essentiële rol speelt, gezocht wordt naar de beste oplossingen om het gehele concept te kunnen realiseren.

 

nexteria-partners