Pilot Project – Nexteria kan het dak op

Nexteria.nl Pilot Project 29 juni 2018
Leverancier Icopal en verwerker Van Venrooy Dakbedekkingen zijn begonnen met het aanbrengen van een duurzaam circulair daksysteem, speciaal ontwikkeld voor Nexteria. Er wordt onder andere gewerkt met een éénlaags POCB dakbaan en een mechanisch bevestigd systeem. Voor de dakisolatie wordt gebruik gemaakt van een nieuw isolatiemateriaal van IsoBouw: BioFoam. Dit product wordt voor het eerst toegepast op daken in Nederland.

Leverancier Icopal en verwerker Van Venrooy Dakbedekkingen zijn begonnen met aanbrengen van een duurzaam circulair daksysteem speciaal ontwikkeld voor Nexteria. Er wordt onder andere gewerkt met een éénlaags POCB dakbaan en een mechanisch bevestigd systeem voor het volledig demontabel maken van het dak. Op detailniveau zijn er diverse aspecten die in het voorbereidingstraject om speciale aandacht vroegen. Beide partijen zijn echter al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Nexteria. De inrichting van het dak bijvoorbeeld, is daardoor perfect afgestemd op de hoge veiligheidseisen voor medewerkers. Voor de dakisolatie wordt gebruik gemaakt van BioFoam, een nieuw isolatiemateriaal van IsoBouw. Dit product wordt voor het eerst toegepast op daken in Nederland.

Mechanische bevestiging

Op het dak wordt niet gelijmd, gekleefd of met branders gewerkt. De dakbedekking wordt mechanisch bevestigd. Een methode die perfect aansluit bij de gedachte dat dit circulaire gebouw over 25 jaar eenvoudig gedemonteerd gaat worden. Er is daarnaast aandacht voor het parkeren middels speciale kunststof tules voor het tegengaan van koudebruggen maar ook om het recycle proces na einde levensduur te optimaliseren.

Isolatie

Een bijzondere toepassing zien we in de dakisolatie. BioFoam is een nieuw isolatiemateriaal, door IsoBouw ontwikkeld. BioFoam, voor het eerst toegepast in Nederland.Geproduceerd uit biopolymeren, gemaakt van plantaardige grondstoffen en Cradle-to-Cradle gecertificeerd. Op initiatief van Van Venrooy Dakbedekking heeft IsoBouw speciaal voor dit project BioFoam verwerkt in de EPS isolatie. Na demontage (over ca. 25 jaar) wordt de isolatie volledig gerecycled tot nieuwe isolatie.

 

Veiligheid

Door de samenwerking met alle ketenpartners kon er vroegtijdig afstemming plaatsvinden. Het dak van het pilotproject van Nexteria is een mooi resultaat van de samenwerking tussen leverancier Icopal en verwerker Van Venrrooy DakbedekkingenZo werd er tijdig besloten om voor harde persing isolatie te gaan, wat zorgt voor een goede drukvaste onderlaag voor de zonnepanelen. Ook gaf dit Van Venrooy de mogelijkheid om vroegtijdig in overleg te treden over de locatie van de zonnepanelen. Veiligheid heeft hierbij prioriteit gekregen: op twee meter afstand van de dakrand wordt een kabelsysteem geplaatst. Deze lege ruimte tot het dakvlak blijft behouden. Zo blijft de veiligheid voor de medewerkers die jaarlijks onderhoud plegen gewaarborgd.

Eénlaagse dakbaan

Icopal is de leverancier van de éénlaagse POCB; een dakbaan met een aanzienlijk kleiner aandeel bitumen.  Aan het einde van de gebruiksduur van het pand, neemt Icopal deze Universal dakbedekking terug voor hergebruik. Ook valt deze dakbaan onder duurzame eenlaags bitumen dakbedekkingen in de milieulijst 2018 waar een investeringsaftrek door de eigenaar van het pand via de MIA/Vamil regeling kan worden benut.

Hilbert Pool van Icopal over de deelname van Icopal als partner van Nexteria:

Wij zijn zelf al flink wat jaren bezig met daken en circulair bouwen. Wij zijn van mening dat Nexteria als platform in staat zal zijn om circulair bouwen een prominentere plek te geven binnen bouwend Nederland. Als grootste dakenproducent van Europa willen wij een voortrekker zijn van dit platform. Wij zien de deelname aan Nexteria als een goede manier om binnen dit netwerk kennis te delen, elkaar te inspireren en in gezamenlijkheid een aanjager te zijn van circulair bouwen.

Sandra van Venrooy van Van Venrooy Dakbedekking over Nexteria en de samenwerking:

“Wij hebben al decennia lang ervaring als het gaat om duurzame dakconcepten en het adviseren en aanbrengen van circulaire daken. We merken dat steeds meer fabrikanten van dakproducten deze duurzame gedachte delen en sinds kort zijn steeds meer fabrikanten bereid om de producten weer terug te nemen, deze te recyclen tot hoogwaardige nieuwe producten en hier ook garant voor willen staan. Het unieke aan Nexteria is de nauwe, gelijkwaardige samenwerking tussen de partners. Middels goed overleg en continue afstemming worden hierdoor de beste en meest duurzame oplossingen bedacht en ten uitvoering gebracht. We zijn blij dat we hier onderdeel van uit mogen maken.”

Deze diashow vereist JavaScript.