Samen werken aan de missie

samen werkenNexteria vraagt van alle partijen in de keten samenwerking om de missie te kunnen voltooien. Samen nemen we de verantwoordelijkheid. Samen dragen we het gedachtegoed uit dat het behoud van een duurzame, leefbare leefomgeving van groot belang is voor de volgende generaties. Door samenwerking willen we maximale synergie bereiken in plaats van dat iedere partij apart aan een (sub)optimum werkt. De specifieke expertise en rol van elke partner is essentieel voor het slagen van Nexteria.

  • Van gemeentes/overheden wordt gevraagd dat zij meewerken aan het tijdelijk bestemmen en uitgeven van bouwgronden. Alleen zo kunnen gronden in de toekomst hergebruikt worden en kan verpaupering van (verlaten) bedrijventerreinen voorkomen worden. Vanuit de politieke bewustwording zal de maatschappelijke noodzaak (grond wordt het schaarse goed) duidelijk worden.
  • Partijen in de bouwketen moeten als partners met elkaar samenwerken. We kunnen alleen maximaal circulaire, herbruikbare gebouwen realiseren door de expertise van alle partners al vanaf de ontwerpfase te bundelen. Daar kunnen de mogelijkheden met elkaar doorgesproken worden en de juiste keuzes worden gemaakt. Nieuwe oplossingen en ideeën over product-/materiaalkeuzes en constructies worden op elkaar afgestemd, zodat iedereen maximaal kan bijdragen aan onze missie. Aan het einde van de gebruiksduur van een gebouw nemen alle partners de verantwoordelijkheid voor het demonteren en hergebruiken van hun materialen.
  • Van financiers/investeerders wordt gevraagd een ander verdienmodel te hanteren, waarbij maatschappelijk rendement en milieukosten onderdeel zijn van de “kostenberekening”/ rendementsberekening.

Met deze innovatieve manier van ontwikkelen en bouwen leveren we samen onze bijdrage aan het tegengaan van verpaupering van bedrijventerreinen en vervuiling van de leefomgeving. Let´s build better places!