Loading...

Werkt de video niet, bekijk hem dan in ons YouTube-kanaal. [klik hier]

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. 

En we moeten ook wel. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan is het zaak om bedrijventerreinen zo goed mogelijk circulair te herstructureren. Alleen al het energieneutraal maken van 250 bedrijventerreinen zou voor een derde bijdragen aan het Energieakkoord. De principes van de circulaire economie gaan echter nog een stap verder en de potentie is dan ook groot, maar de omschakeling is ook broodnodig met het oog op een toekomst waarin we zo min mogelijk grondstoffen verspillen.

Bron: seminar “Circulaire Herstructurering van Bedrijventerreinen”, Bureau Stedelijke Planning en BT, 21 juni 2018

Circulair Bouwen

Nexteria brengt Duurzaam en Circulair Bouwen een stap verder. Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst. We ontwikkelen bedrijfshuisvesting vanuit een levenscyclusbenadering:  al voor de eerste schetsen denken we na over wanneer de gebruiksduur van een gebouw voorbij is.  Tegelijkertijd houden we ons nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie. Nexteria bouwt daarom zoveel mogelijk demontabel. Met zo duurzaam mogelijke materialen (liefst biobased), die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. En Nexteria maakt afspraken over het terugnemen van materialen bij het einde van hun levensduur.

Circulaire Gebiedsontwikkeling

Alle stakeholders worden betrokken bij zo’n project. Ook de (centrale) overheid. Nexteria neemt in de volledige planvorming en uitvoering het grondgebruik, de gebiedsontwikkeling en grondschaarste ook mee. Circulair Bouwen betekent dus ook Circulaire Gebiedsontwikkeling. Dit vraagt om innovatieve, creatieve ideeën van alle samenwerkende partners en maakt het mogelijk om te voldoen aan de Cradle-to-Cradle -uitgangspunten.

Ruimte voor iedereen

Nexteria is een businessmodel waarbij leveranciers (mede)verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en herbruikbaarheid van hun producten. Zo ontstaat een marktmechanisme dat gebaseerd is op coöperatie, niet op concurrentie. Want alleen samen kunnen we onze omgeving goed en schoon achterlaten voor volgende generaties. En blijft er ruimte voor iedereen.

 

Let’s build better places.

Klik om de folder van Nexteria te downloaden

Bezoek NEXTERIA op Building Holland 2020

Aantoonbaar en gevalideerd circulair!

Hier zijn we zeer trots op en daarom nodigen wij u van harte uit voor een bezoek aan onze stand tijdens Building Holland 2020.

Lees ook ons nieuwsbericht over de aantoonbaar circulaire bedrijfshallen van NEXTERIA.

Update: Building Holland is vanwege het coronavirus verplaatst naar week 44, oktober 2020. Klik hier of op de onderstaande banner voor meer informatie.

We begroeten u graag in oktober op onze stand!

Building Holland is verplaatst naar oktober 2020, week 44. Klik voor meer informatie.


Circulair bouwen met een Plus

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om gebouwen die het milieu minder belasten. Dit kan door het bouwproces en de fabricage van bouwmaterialen te verduurzamen. Lees meer 

CO2-neutraal

 Op dit moment zijn alle EPG- en MPG-maatregelen ingegeven door de aanname dat energie schaars wordt en de winning en het gebruik daarvan milieubelastend zijn.  Lees meer

Samen werken aan de missie

Door samenwerking willen we maximale synergie bereiken in plaats van dat iedere partij apart aan een (sub)optimum werkt. De specifieke expertise en rol van elke partner is essentieel. Lees meer 

Pilot project

Met dit project tonen we aan dat circulair bouwen en het duurzaam (energieneutraal) gebruiken van bedrijfsruimte technisch, organisatorisch en financieel mogelijk is. Doelstelling is dat we technieken, materialen en methoden gebruiken die ook bruikbaar zijn bij gebouwen van 10.000 m2 of meer en die na het verstrijken van de gebruiksduur maximaal herbruikbaar en recyclebaar zijn.

Lees meer

Wie is wie

L.A.J. (Luc) Baltus

L.A.J. (Luc) Baltus

Algemeen directeur
0620005861
l.baltus@nexteria.nl

T. (Tom) van Remmen

T. (Tom) van Remmen

Engineer Duurzaamheid
0614480211
t.vanremmen@vdrbouwgroep.nl

M. (Menno) Meerdink Veldboom

M. (Menno) Meerdink Veldboom

Marketing & Communicatie
0683241601
m.meerdinkveldboom@nexteria.nl

J.G.M. (Ina) Bentert

J.G.M. (Ina) Bentert

Communicatie
0651785072
i.bentert@nexteria.nl

M. (Marcel) Bisseling

M. (Marcel) Bisseling

Commercieel Directeur
06 512 771 21
m.bisseling@vdrbouwgroep.nl

Contact

 

Nexteria
Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer
Postbus 2135, 7420 AC Deventer
T 0570 690 910 E info@nexteria.nl

Gebruik onderstaand contactformulier voor al uw vragen over Nexteria.







Nexteria

Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer
Postbus 2135
7420 AC Deventer

T 0570 690 910
E info@nexteria.nl