Loading...

Het is tijd om de natuur nog meer te betrekken bij onze bouwactiviteiten. 

Nexteria tilt duurzaam en circulair bouwen naar een volgend niveau en introduceert daarvoor een nieuwe term: 
natuurcompensief bouwen. Een combinatie van een duurzaam gebouw inclusief ruimte voor de natuur en de compensatie van verloren gegane biodiversiteit, op een andere locatie.

 

Lees meer

Klik afbeelding voor de website met het GebouwpaspoortVDR Bouwgroep heeft in 2023 het grootste aantoonbaar circulaire logistieke bedrijfsgebouw gerealiseerd, met uitstekende waarden voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen), MCI (Materialen CirculariteitsIndex) en LI (LosmaakbaarheidsIndex). Deze en nog meer circulaire- en duurzaamheidskenmerken, zijn vastgelegd in het Nexteria Gebouwpaspoort.

Lees meer

Aantoonbaar circulair bouwen met Nexteria

Gevalideerde circulariteitswaarde

Nexteria is aantoonbaar en gevalideerd circulair! 

Door het samenvoegen van gevalideerde rekenmethodieken tot één verzameldocument, het Nexteria Gebouwpaspoort, wordt het begrip “circulair gebouw” concreet en ontstaat er inzicht in de waarde van alle toegepaste materialen. Uiteraard is het Materialenpaspoort één van de belangrijke onderdelen die in het BIM-model vastgelegd worden.

In onderstaande animatie wordt heel helder uitgelegd wat een gebouwpaspoort volgens Nexteria inhoudt.

 

Dankzij de intensieve samenwerking met het NIBE, is het paspoort voorzien van gevalideerde waardes voor de Materialen Circulariteit Index (MCI), de Losmaakbaarheid Index (LI) en de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG).

Binnen het circulaire model van de Ellen Mac Arthur Foundation, past Nexteria producten toe die eenvoudig hergebruikt (Re-use), hersteld (Refurbisch) of hernieuwd (Recycle) kunnen worden. Bovendien is het uitgangspunt van elk Nexteria gebouw: géén afval of stort van materialen aan het einde van de levensduur!

Elk Nexteria gebouw wordt opgeleverd met Terugnamegarantie en een compleet en gevalideerd pakket voor duurzaam en circulair bouwen.

De filosofie van Nexteria

een introductie in het vooruitstrevende concept

Door niet langer te bouwen voor “de eeuwigheid”, creëren we flexibiliteit voor de toekomst. Bedrijfshuisvesting ontwikkelen we vanuit een levenscyclusbenadering: al voor de eerste schetsen denken we samen met u na over wanneer de gebruiksduur van een gebouw voorbij is. Tegelijkertijd houden we ons nu al bezig met het tweede leven van de toegepaste materialen en de locatie.

In 2016 is VDR Bouwgroep al gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden die de overheidsopgave om van Nederland in 2050 een volledig circulaire economie te maken, ons kan brengen.

In onderstaande animatie wordt heel helder uitgelegd wat de filosofie achter Nexteria is. 

 

Wat voor velen in onze branche nog onbekend terrein was, heeft VDR Bouwgroep omarmt en eigen gemaakt. Een projectteam heeft de samenwerking gezocht met innovatieve partners: van toeleverancier tot financier, van fiscus tot overheid. Op ons eigen terrein is een pilotproject gestart waar alle betrokkenen veel van geleerd hebben. Door het delen van kennis en de bereidheid om écht samen te werken, is antwoord gevonden op vele vragen en uitdagingen. Deze krachten zijn gebundeld in een compleet nieuwe formule voor circulair bouwen: NEXTERIA.

De formule biedt ook een antwoord op de vraag hoe we met de zogenaamde “brownfields” om moeten gaan. Het slot ligt bij de overheid, maar met z’n allen hebben we de sleutel in handen: door ook de gronduitgifte op een circulaire wijze in te richten. Historisch gezien blijken bedrijventerreinen na een levenscyclus van ongeveer 20 jaar, snel achteruit te gaan. De beschikbare grond van een gemeente om uit te breiden (of in te breiden) met nieuwe, moderne bedrijventerreinen of woonwijken, wordt echter steeds schaarser. Daarnaast zien we dat door regelgeving het steeds lastiger wordt om uitbreidingen te realiseren. Nexteria heeft daarom niet alleen een circulaire bouwmethode ontwikkeld, maar adviseert ook de overheid bij een circulair grondbeleid. Wat dankzij Nexteria over zo’n 25 jaar overblijft, is een schone kavel en ruimte voor nieuwbouw (woningen, industrie, stadsparken of andere bestemmingen).


Circulair bouwen met een Plus

Opdrachtgevers vragen steeds vaker om gebouwen die het milieu minder belasten. Dit kan door het bouwproces en de fabricage van bouwmaterialen te verduurzamen. Lees meer 

CO2-neutraal

 Op dit moment zijn alle EPG- en MPG-maatregelen ingegeven door de aanname dat energie schaars wordt en de winning en het gebruik daarvan milieubelastend zijn.  Lees meer

Samen werken aan de missie

Door samenwerking willen we maximale synergie bereiken in plaats van dat iedere partij apart aan een (sub)optimum werkt. De specifieke expertise en rol van elke partner is essentieel. Lees meer 

Pilot project

 

 

Met dit project tonen we aan dat circulair bouwen en het duurzaam (energieneutraal) gebruiken van bedrijfsruimte technisch, organisatorisch en financieel mogelijk is. Doelstelling is dat we technieken, materialen en methoden gebruiken die ook bruikbaar zijn bij gebouwen van 10.000 m2 of meer en die na het verstrijken van de gebruiksduur maximaal herbruikbaar en recyclebaar zijn.

Lees meer

Wie is wie

L.A.J. (Luc) Baltus

L.A.J. (Luc) Baltus

Algemeen directeur
0620005861
[email protected]

M. (Menno) Meerdink Veldboom

M. (Menno) Meerdink Veldboom

Marketing & Communicatie
0683241601
[email protected]

M. (Marcel) Bisseling

M. (Marcel) Bisseling

Commercieel Directeur
06 512 771 21
[email protected]

Contact

 

Nexteria
Dortmundstraat 30, 7418 BH Deventer
Postbus 2135, 7420 AC Deventer
T 0570 690 910 E [email protected]

Nexteria

Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer
Postbus 2135
7420 AC Deventer

T 0570 690 910
E [email protected]