Natuurcompensief

We moeten een alternatieve leefomgeving creëren.

Nexteria tilt duurzaam en circulair bouwen naar een volgend niveau en introduceert daarvoor een nieuwe term:
natuurcompensief bouwen.

De afgelopen jaren heeft VDR Bouwgroep haar organisatie ingericht tot een toekomstbestendig bedrijf. VDR zet daarbij in op overtuiging en bewustwording, het gebruik van duurzame grondstoffen, het toepassen van minder materialen en een flexibel ruimtegebruik. VDR biedt haar klant altijd een duurzaam alternatief, variërend van relatief eenvoudige duurzame ingrepen tot volledig duurzame ontwikkeling of realisatie volgens de eigen Nexteria circulaire bouwformule. Het is tijd om de natuur nog meer te betrekken bij onze bouwactiviteiten: wij gaan Natuurcompensief bouwen voor een grotere biodiversiteit!

Wat is Natuurcompensief Bouwen?

Natuurcompensief bouwen is een aanvulling op de bestaande duurzame en circulaire bouwmethodieken. In het kort komt het er op neer dat we de natuur nog meer betrekken bij onze bouwactiviteiten.

Natuurcompensief is een samenvoeging van “Natuur Compensatie” en “Natuur Inclusief bouwen

 

 

  • Natuur compensatie: duurzame (bouw)regelgeving draagt bij aan bewustwording, samenwerking en oplossingen om een deel van de flora en fauna een plekje terug te geven in de bebouwde omgeving. Het staat alleen niet altijd in verhouding tot het bebouwde gebied. VDR Bouwgroep heeft de aanvullende wens om de biodiversiteit die verloren gaat bij een bouwproject, elders te compenseren.
  • Natuur Inclusief bouwen: de focus ligt op de relatie van het gebouw tot zijn directe en indirecte natuurlijke omgeving, en hoe die versterkt kan worden. Het zorgt voor een variatie van geschikte biotopen in de gebouwde omgeving voor plant- en diersoorten die thuishoren in Nederland.

Natuur onder druk

Bouwactiviteiten hebben een enorme impact op ons ecosysteem. De plek waar een gebouw verrijst, was eerst het leefgebied van flora en fauna, dat verdrongen wordt door menselijke activiteiten. In ons drukbevolkte land is steeds minder (diverse) natuur beschikbaar. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit in Nederland onder druk. Met name in het agrarisch gebied is de laatste jaren een sterke achteruitgang gemeten. De belangrijkste factor hierin is de intensivering van het grondgebruik. De agrarische sector staat momenteel voor de uitdaging om zijn ammoniak-/stikstofuitstoot drastisch te verminderen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit in ons land. 

Natuurlijk gebouw(d)

De Nederlandse overheid stimuleert met bestaande duurzame bouwrichtlijnen het “natuurinclusief” bouwen, waar de ruimte voor mens en natuur in evenwicht is. De focus ligt op de relatie van het gebouw tot zijn directe en indirecte natuurlijke omgeving, en hoe die versterkt kan worden. Het zorgt voor een variatie van geschikte biotopen in de gebouwde omgeving voor plant- en diersoorten die thuishoren in Nederland.(1)

Duurzame (bouw)regelgeving draagt bij aan bewustwording, samenwerking en oplossingen om een deel van de flora en fauna een plekje terug te geven in de bebouwde omgeving. Het staat alleen niet altijd in verhouding tot het bebouwde gebied. VDR Bouwgroep heeft de aanvullende wens om de biodiversiteit die verloren gaat bij een bouwproject, elders te compenseren.

Daarvoor introduceren we een nieuwe term: natuurcompensief bouwen. Een combinatie van een duurzaam gebouw inclusief ruimte voor de natuur en de compensatie van verloren gegane biodiversiteit, op een andere locatie.

Natuurcompensief bouwen en boeren

De maatschappelijke discussie over stikstof biedt een geweldige kans voor zowel de bouwsector als de agrarische sector. We vragen agrarische ondernemers om op hun land ruimte in te richten om biodiversiteit te bevorderen. Contractueel leggen we een jaarlijkse vergoeding per hectare vast voor het beheer en onderhoud van het terrein.

Hiermee compenseren we de flora en fauna die verloren is gegaan ondanks onze duurzame bouwactiviteiten. Natuurcompensief bouwen draagt dus bij aan een grotere biodiversiteit in Nederland. En de agrarische ondernemer welke druk ondervindt van de overheid voor het herbestemmen van zijn grond, krijgt er een verdienmodel bij.

Download de brochure

Wil je meer weten over Natuurcompensief bouwen, download dan de brochure door op de afbeelding te klikken, of deze link te gebruiken: Brochure Natuurcompensief bouwen

Kijk ook op de site van VDR Bouwgroep voor meer informatie over onze duurzame bouwprojecten.


1) Bron: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/nieuwe-bouwcultuur/voorbeeldprojecten/wat-is-natuurinclusief-bouwen